Kinh nghiệm học ngoại ngữ

Bạn đã học ngoại ngữ X được bao lâu? Đây là câu hỏi mà một người đam mê học ngoại ngữ (như tôi) thường được nghe Thường thì chúng... Read more »

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là một loại trả nợ

Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng – xa cách lâu ngày mới được gặp lại. Mỗi một lần gặp gỡ đều... Read more »

Sự khác biệt giữa “Thích” và “Yêu”

Con người trên thế giới này có một dạng tình cảm gọi là “Thích”, bên cạnh đó còn một dạng được gọi là “Yêu” “Yêu” chính là cảm giác lúc... Read more »
You cannot copy content of this page