Chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật của Trang Tomtat.vn

Chúng tôi tại Tomtat.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn. Dưới đây là các nguyên tắc và quy định bảo mật mà chúng tôi tuân thủ để đảm bảo sự an toàn và tin cậy khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi:

Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và tương tác với người dùng.
Mọi thông tin được thu thập một cách hợp pháp và minh bạch.

Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp nội dung và dịch vụ tốt nhất, cũng như để cải thiện trang web của chúng tôi.
Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.

Bảo Mật Dữ Liệu:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cứu tráp phép hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Quyền Lợi Của Người Dùng:

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Liên hệ với chúng tôi nếu người dùng muốn biết thêm về thông tin mà chúng tôi thu thập về họ.

Back to top button