Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là một loại trả nợ

Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng – xa cách lâu ngày mới được gặp lại. Mỗi một lần gặp gỡ đều... Read more »

Sự khác biệt giữa “Thích” và “Yêu”

Con người trên thế giới này có một dạng tình cảm gọi là “Thích”, bên cạnh đó còn một dạng được gọi là “Yêu” “Yêu” chính là cảm giác lúc... Read more »

Cách để bán mọi thứ bạn muốn cho mọi người

Có bao giờ bạn tự hỏi, làm sao để bán được sản phẩm của bạn ? Tại sao người khác lại bán được nhiều sản phẩm như vậy ?... Read more »

Làm sao để chọn đúng nghề nghiệp của bạn ?

Chọn đúng nghề nghiệp bạn yêu thích và muốn gắn bó suốt đời là một việc rất quan trọng. Bởi vì, khi bạn chọn sai nghề nghiệp, điều đó... Read more »

Danlok trả lời cho câu hỏi huyền thoại. Khởi nghiệp với 0 đ ???

Read more »
You cannot copy content of this page