Đà LạtTop 10

Top 10 đồng bào sinh sống nhiều tại Lâm Đồng – Đà Lạt

 1. Người K’Ho:

  Người K’Ho là một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở Lâm Đồng. Họ có nền văn hóa độc đáo, truyền thống nghệ thuật và phong tục tập quán đặc biệt

 2. Người Chăm:

  Người Chăm là một dân tộc thiểu số có mặt ở Lâm Đồng. Họ có ngôn ngữ, trang phục và văn hóa riêng, đồng thời duy trì các nghề thủ công truyền thống như dệt lụa, đan lưới và chế tác gốm sứ.

 3. Người Ê Đê:

  Người Ê Đê là một dân tộc thiểu số có đại đa số sinh sống tại Lâm Đồng. Họ có ngôn ngữ và trang phục riêng biệt, đồng thời nổi tiếng với nghệ thuật điêu khắc gỗ và các nghi lễ tôn giáo đặc trưng.

 4. Người Tà Ôi:

  Người Tà Ôi là một dân tộc thiểu số có mặt ở Lâm Đồng. Họ có ngôn ngữ và phong tục tập quán riêng, đồng thời truyền thống nghệ thuật trống và vũ điệu đặc sắc.

 5. Người Mạ:

  Người Mạ là một dân tộc thiểu số sống ở Lâm Đồng. Họ có văn hóa truyền thống phong phú và nổi tiếng với nghề trồng trọt, chăn nuôi và thủ công mỹ nghệ.

 6. Người Tày:

  Người Tày là một dân tộc thiểu số có mặt ở Lâm Đồng. Họ có ngôn ngữ, trang phục và văn hóa đặc trưng, đồng thời duy trì các nghi lễ, lễ hội và nghệ thuật truyền thống.

 7. Người Mường:

  Người Mường là một dân tộc thiểu số sinh sống ở Lâm Đồng. Họ có nền văn hóa độc đáo và truyền thống nghệ thuật như ca múa, nhạc cụ và văn hóa ẩm thực đặc trưng.

 8. Người H’Mông:

  Người H’Mông là một dân tộc thiểu số có mặt ở Lâm Đồng. Họ có ngôn ngữ, trang phục và truyền thống văn hóa độc đáo, đồng thời nổi tiếng với nghề trồng lúa và chăn nuôi.

 9. Người Khơ Mú:

  Người Khơ Mú là một dân tộc thiểu số sinh sống tại Lâm Đồng. Họ có nền văn hóa và truyền thống nghệ thuật phong phú, đồng thời duy trì các nghi lễ tôn giáo và những ngành nghề truyền thống.

 10. Người Việt:

  Người Việt là dân tộc đông đảo sống tại Lâm Đồng và Đà Lạt. Họ có ngôn ngữ, trang phục và văn hóa đặc trưng, đồng thời duy trì các truyền thống lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam.

Back to top button